Javni razpis za direktorja občinske uprave Občine Turnišče – ZAPRT

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU; Uradni list RS, st. 63/07 – uradno prečičšeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, objavlja javni natečaj za prosto položajno uradniško delovno mesto DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE.

Javni razpis

Bookmark the permalink.