Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin – stanovanj v Lendavi v lasti Občine Turnišče

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/ 14 in 14/15, v nadaljevanju ZSPDSLS) in v skladu...
29. 4. 20160 DownloadsDownload