JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V GOSPODARSKI CONI OBČINE TURNIŠČE

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13-ZDU-1G), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št.34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in na podlagi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem … Nadaljujte z branjem JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V GOSPODARSKI CONI OBČINE TURNIŠČE