JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V GOSPODARSKI CONI OBČINE TURNIŠČE

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13-ZDU-1G), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih...
11. 11. 20160 DownloadsDownload