JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov 2018

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07–ZUJIK-UPB1, 56/08, 94/09 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/10 in 20/11, 100/2011 Odl.US: U-I-210/10-10, 111/13; v nadaljevanju: ZUJIK), Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 15/2016), Pravilnika … Nadaljujte z branjem JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov 2018