Kulturno društvo Štefan Raj

Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče deluje od leta 1979. V zametkih delovanja društva so se člani kulturno udejstvovali v več sekcijah, in sicer moškem in mešanem zboru, oktetu, literarni sekciji ter folklorni skupini. V leto 1984 sega začetek literarnega natečaja, ko je izšel literarni zbornik Iskanja in tako napovedal tradicijo današnjega natečaja, imenovanega Ustvarjalni literarno-likovno-multimedijski natečaj, katerega vsakoletna sklepna prireditev je ob slovenskem kulturnem prazniku. Omenjeni natečaj je s številnimi sodelujočimi ustvarjalci presegel lokalno raven in se približal državni.

V sedemdeseta leta sega začetek ohranjanja ljudskih pesmi, ki so jih skrbno zbirale, s prepevanjem negovale in tudi posnele starejše pevke ljudskih pesmi. Svoje znanje in peto ljudsko pesem so kot kulturno dediščino prenesle na mlajše pevke ljudskih pesmi, ki so jih v nekajletnem delovanju že prav tako ovekovečile na zgoščenki Spominčice. S svojo pesmijo pevke ljudskih pesmi popestrijo marsikatero občinsko prireditev, se udeležujejo območnih revij, seminarjev in gostovanj.

Sredi sedemdesetih let je nastala tudi FS, ki vse do danes ohranja ljudske pesmi, plese in običaje domače pokrajine in bližnje okolice. V svojem petintridesetletnem delovanju je ljudsko izročilo predstavila zdomcem v tujini, v sosednjih državah ter na gostovanjih, tako v bližnjih kakor oddaljenih krajih po Sloveniji. Spletla so se številna poznanstva in prijateljstva, ki so prerasla v dolgoletna sodelovanja. Člani FS se udeležujejo tudi območnih, medobmočnih in celo republiških revij, s svojimi nastopi sodelujejo na  prireditvah v domači občini, na humanitarnih prireditvah ter izvajajo plesne in pevske delavnice, popestrene z izdelovanjem rož iz krep papirja ter predstavitvijo prekmurskega pozvačina.

Poleg omenjenih sekcij, folklorne skupine in pevk ljudskih pesmi, danes deluje v društvu novoustanovljena sekcija ročnih del, ki združuje raznoliko ustvarjalno dejavnost, od izdelovanja izdelkov iz krep papirja do izdelave nakita ter izdelkov ročnih spretnosti, kot so našivavanje, kvačkanje, klekljanje. Svoje znanje in sposobnosti članice sekcije v duhu medgeneracijskega sodelovanja prikazujejo na raznih organiziranih delavnicah ter bazarjih, kot sta velikonočni in božični, ki ju društvo uspešno organizira že nekaj let zapored.

Namen društvene dejavnosti je ohranjanje kulturne dediščine naših prednikov – pete, plesne, oblačilne, ustvarjalne − ter prenašanje le-te na mlajše rodove, kajti le tako je in bo zagotovljen njen obstoj. Ta namen KD Štefan Raj Turnišče uresničuje z organizacijo, s sodelovanjem in soorganizacijo na občinski ravni ter s sodelovanjem z Javnim skladom za kulturne dejavnosti in Zvezo kulturnih društev, izpostavi Lendava.

KD Štefan Raj Turnišče, v sodelovanju in povezovanju z vsemi občinskimi društvi, skuša skrbeti za kulturni utrip kraja, ki zaobjema prireditve, koncerte, natečaje, predstave, delavnice, seminarje, srečanja in pomeni nepogrešljivo vrednoto našega življenja, nam dviga in dopolnjuje kvaliteto bivanja, daje moralno in duhovno zadovoljstvo ali nas preprosto razveseli, osreči.

 

Zapisala: Tatjana Dravec Vuk,

predsednica KD Štefan Raj Turnišče

Comments are closed.