Javni natečaj za prosto delovno mesto Višji svetovalec-zaprt

Občina Turnišče skladno z določbo 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16) ter 58. člena Zakona o javnih uslužbencih...
23. 2. 20180 DownloadsDownload