Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednica, Sanja Fuks
  • namestnik predsednice občinske volilne komisije, Andrej Litrop
  • članica občinske volilne komisije, Mirjana Markoja
  • namestnik članice občinske volilne komisije, Jože Režonja
  • članica občinske volilne komisije, Klementina Čiček
  • namestnica članice občinske volilne komisije, Sara Mlinarič
  • članica občinske volilne komisije, Manja Mlinarič
  • namestnik članice občinske volilne komisije, Bojan Jurgec