LUŠTna tržnica

2420
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
45.220,31 €
Zaključeno
01.01.2020
31.10.2020

Podatki o financiranju