LUŠTna tržnica

3101
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
45.220,31 EUR
Zaključeno
01.01.2020
31.10.2020

Podatki o financiranju