Mesečno poročilo o številu prenočitev in plačani turistični taksi

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka