Ureditvena dela na Ulici Štefana Kovača ob hišnih številkah 27, 29 in 31

28.08.2020 Info Turnišče i. 106