Sklep Občinskega sveta - Spremembe in dopolnitve OPN2 Turnišče

21. 4. 2023 127