Začetek gradbenih del za potrebe Gospodarske cone Turnišče

12. 10. 2021 717