Javno naznanilo o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju občinskega podrobenga prostorskega načrta (OPPN) za gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU 17 in TU 19

30.12.2019 Leon L. (Ime objave) 735
30.12.2019
Javna naznanila in razgrnitve
29.01.2020 do 00:00
Boštjan Horvat
02 572 10 60